ویژه

آیدا مرادی نیا (روانشناس)

اطلاعات پزشک

آیدا مرادی نیا
روانشناس
سکس تراپی زوج درمانی
روان درمانی مشاور فردی
مرکز تولید علم و خدمات روانشناختی خانه سیستمی
آدرس: اصفهان، خیابان وحید
کوچه ۲۴،انتهای کوچه، خانه سیستمی
تلفن:
۰۹۹۱۷۳۱۶۰۳۲
۰۳۱۹۱۰۱۲۰۴۷

 

خدمات

مشاوره فردی
روان درمانی
زوج درمانی
سکس تراپی
مشاوره شغلی و صنعتی
رویکرد درمانی:
– اگزستانسیال
– معنادرمانی
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
مشاوره صنعتی در شرکت صنایع ماشین سازی آذربایجانی
مشاوره شغلی در سازمان مهندسی فناوری ساخت فرجاد
همکاری و عضویت در واحد مطالعات روانشناسی صنعتی سازمانی
برگزارکننده کارگاه های:
– سکس تراپی
– سواد عاطفی زوجین
– بازسازی طلاق
– مدیریت استرس
– صمیمیت های جنسی
– اختلالات شخصیتی
– مدیریت خشم
مدرس دوره های خودشناسی و بهبود روابط بین فردی
سخن رانی در ارگان های متعدد
مسئول پژوهشی انجمن علمی روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه خوراسگان از سال ۸۸ تا ۹۰
مدیر مسئول داخلی انجمن علمی روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه خوراسگان از سال ۹۰ تا ۹۲
عضو کمیته اجرایی و گواهی حضور در دومین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی سازمانی در سال ۸۹
عضو کمیته اجرایی و گواهی حضور در چهارمین کنگره بین الملی روان تنی در سال ۹۱
عضو کمیته اجرایی و گواهی حضور در همایش سایکوسوماتیک و همایش علمی اختلالات روان تنی در سال ۹۳
عضو کمیته اجرایی همایش کودک و نوجوان در هفته پژوهش در دانشگاه خوراسگان در سال ۹۱

عضویت در انجمن ها

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن علمی روانشناسی صنعتی سازمانی ایران
عضو انجمن رازی سایکوسوماتیک کشور آلمان
عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
عضو واحد مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی