ادیولوژیست:لیلا قنواتی

بهبهان

اطلاعات پزشک

ادیولوژیست:لیلا قنواتی
مرکز تخصصی شنوایی سنجی آوا
شماره نظام پزشکی:۸۴۵
سنجش شنوایی نوزادان و شیرخوارگان
ارزیابی تخصصی سیستم شنوایی با استفاده از دستگاه های
کاملا پیشرفته و آزمون های الکتروفیزیولوژیک
تجویز انواع سمعک و تنظیم آن ها
(دیجیتال-فوق دیجیتال-آنالوگ)
تشخیص بیماری های گوش میانی
مشاور جهت تجویز سمعک ویا ارجاع به کلاسهای تربیت شنوایی به صورت رایگان ساخت انواع قالب گوش
(سخت و نرم)
تلفن تماس :
۰۶۱۵۲۸۱۹۹۱۱
آدرس : بهبهان.خیابان پیروز.مجتمع پزشکی مرکزی.طبقه چهارم.جنب مطب دکتر آصفی