ویژه

ادیولوژیست جلال برزگری

یزد

اطلاعات پزشک

کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک نجوا
ادیولوژیست جلال برزگری
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران غربال گری شنوایی نوزادان
ارزیابی شنوایی بزرگسالان (نوارگوش)
تجویز انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند آدرس: طالقانی، کوچه شهید هدایتی، طبقه دوم آزمایشگاه سینا
تلفن:
۰۹۱۳۸۶۰۶۲۹۷
۰۳۵۳۷۲۵۳۱۵۸