ویژه

ادیولوژیست : سیدحسین جعفرنژاد

بابل

اطلاعات پزشک

ادیولوژیست : سیدحسین جعفرنژاد تجویز سمعک های نامرئی- داخل گوشی- دیجیتال و هوشمند

تلفن :

۰۱۱۳۲۲۸۹۱۸۱

تلفن همراه :

۰۹۱۱۳۱۳۳۶۲۱

ساعت کاری :

۱۶ الی ۲۰( به جز پنجشنبه )

آدرس :

۱)مازندران ،بابل میدان شهید کشوری خیابان سرگرد قاسمی مجتمع پزشکی آرش
۲)مازندران ،ساری،خیابان معلم ، کلینیک حضرت ابوالفضل (ع) ، طبقه اول
تلفن :

۰۱۱۳۳۱۰۵۰۰۱