ویژه

ادیولوژیست غفور ملک رئیسی

زاهدان

اطلاعات پزشک

کلینیک تخصصی شنوایی و تجویزسمعک پژواک

ادیولوژیست غفور ملک رئیسی

شماره نظام پزشکی: ش۱۷۱۶

اولین و بزرگترین کلینیک شنوایی استان سیستان وبلوچستان

آدرس: زاهدان.مدرس.جنب طب تصویری.ساختمان پزشکان آتیه طبقه سوم واحد۱۰

تلفن: ۰۵۴۳۳۴۲۶۳۴۵

همراه:۰۹۱۵۸۴۴۸۰۹۲

همراه:۰۹۱۵۲۸۵۰۰۵۶