ادیولوژیست فاطمه حیران

شیراز

اطلاعات پزشک

کلینیک شنوایی و سمعک مهر
ادیولوژیست فاطمه حیران
کارشناس ارشد شنوایی شناسی
ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
مشاوره و ارزیابی وزوز گوش و سرگیجه
تجویز,تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها
ارزیابی شنوایی مرکزی(توجه و حافظه شنیداری و …)
تربیت شنوایی در کودکان و بزرگسالان
آدرس:شیراز, خیابان زند، خیابان هفت تیر( بیست متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت غربی، جنب بیمارستان شفا، مجتمع پزشکی شفا، طبقه اول
شماره همراه :
۰۹۱۷۳۳۱۵۷۳۸
۰۹۰۳۱۲۸۵۵۲۲