ویژه

درمانگاه دندانپزشکی مهرگان

کرج

اطلاعات پزشک

درمانگاه دندانپزشکی مهرگان
مرکز تخصصی درمانهای دندانپزشکی
مرکز تخصصی ایمپلنت
مجهز به اتاق عمل و دندانپزشکی
تحت بیهوشی
آدرس:کرج ،میدان والفجر ،بلوار سرداران شرقی ،روبروی بانک تجارت
تلفن:
۰۲۶۳۲۷۷۵۸۰۰-۲
تلگرام:
@mehregandcbot
اینستاگرام:
dentalclinicmehregan
وبسایت :
mehregandentalclinic.com