ویژه

دکتر الهام مبشری

گرگان

اطلاعات پزشک

دکتر الهام مبشری

جراح و متخصص زنان،زایمان

شماره نظام پزشکی:۳۴۴۴٠
عضو هیئت علمی دانشگاه

آدرس: گرگان خیابان ولیعصر ، عدالت ۱۹، مجتمع مهرگان، طبقه سوم، واحد ۱۶

☎️تلفن:

۰۱۷۳۲۳۵۸۵۴۹