ویژه

دکتر امیر آذر نیور

تهران

اطلاعات پزشک

 

دکتر امیر آذر نیور
فوق تخصصی غدد از آمریکا
استادیار سابق دانشگاهUCLA
تشخیص و درمان بیماریهای قند، تیروئید و چاقی و سایر بیماریهای هورمونی
تلفن:
۰۹۰۲۳۵۰۰۳۱۰