دکتر امیر زاهد پاشا

بابل

اطلاعات پزشک

دکتر امیر زاهد پاشا

متخصص جراحی دهان،فک وصورت

جراحی زیبایی وناهنجاری های فک وصورت جراحی شکاف لب وکام ،جراحی بینی،جراحی ایمپلنت

آدرس:مازندران-بابل-چهارراه فرهنگ-ساختمان فارابی-طبقه دوم

نظام پزشکی

۱۲۵۸۲۵

تلفن:

۰۱۱۳۲۲۲۰۰۲۸