ویژه

دکتر جواد صاحبی

تهران

اطلاعات پزشک

دکتر جواد صاحبی
متخصص جراحی عمومی
یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه ،چهارشنبه ساعت ۵ تا ۷
آدرس: پیروزی، چهارراه کوکا ،جنب کوچه محصل ،پلاک ۴۳۳

تلفن:
۰۲۱۳۶۶۰۰۳۶۵