ویژه

دکتر حسن نیکخواه

شیراز

اطلاعات پزشک

 

دکتر حسن نیکخواه

دندانپزشک

نظام پزشکی۱۲۳۲۹۰

آدرس:خیابان باغشاه ،تقاطع معدل ،روبروی ساختمان تابا ،ساختمان نسیم ،طبقه سوم

☎️تلفن:
۰۷۱-۳۲۳۲۶۴۷۶