ویژه

دکتر حسین زائری

ساری

اطلاعات پزشک

دکتر حسین زائری
غدد و متابولیسم کودکان
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان
هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی
عضو انجمن غدد کودکان اروپا و آسیا پاسیفیک
آدرس: ساری، بلوار خزر، مرکز پزشکی اکسیر، طبقه ۵ ، واحد ۵۰۸
📱تلفن همراه:
۰۹۱۱۷۹۳۲۰۱۶
☎️تلفن ثابت:
۰۱۱۴۴۴۳۲۵۵۰