ویژه

دکتر حمیده اکبری 

گرگان

اطلاعات پزشک

دکتر حمیده اکبری

( فوق تخصص غدد و متابولیسم و متخصص داخلی ) فلوشیپ هیپوفیز استادیار دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه

دسته شغل :

فوق تخصص غدد و متابولیسم

تلفن :

۰۱۷۳۲۳۶۰۹۸۸
۰۱۷۳۲۳۶۲۳۵۷

آدرس :

گرگان.عدالت ۲۱.مجتمع پزشکان ویلا.طبقه سوم