دکتر زهرا رحیمی اصل

تبریز

اطلاعات پزشک

دکتر زهرا رحیمی اصل

 نظام پزشکی:۴۲۳۲۰

 پوست زیبائی

 ( لیزر، ژل ،بوتاکس ،جوانسازی، خال برداری)

 زنان -پوست- اعصاب

کارشناس رسمی دادگستری

رشته پزشکی

ش.پ: ۷۲۵۷

آدرس: تبریز ،ولیعصر جنوبی ، خیابان باختر ،۱۵ متری بهارک ،پلاک ۹۴ ،طبقه اول

تلفن:

۰۴۱-۳۳۲۴۲۴۸۱

۰۹۰۳۲۵۸۹۶۱۰