دکتر زهرا شهیدی

تهران

اطلاعات پزشک

دکتر زهرا شهیدی

دندانپزشکی خانواده

آدرس:
نواب ،خیابان کمیل ،خیابان خرمشهر شمالی ، نبش بن بست سادات ،پلاک ۱۱۱ ،ساختمان پزشکان نور

تلفن:
۰۲۱-۵۵۴۲۸۵۲۰