ویژه

دکتر زینب پناهی تبریزی

مشهد

اطلاعات پزشک

دکتر زینب پناهی تبریزی
متخصص جراحی عمومی
ساعت پذیرش ۱۷ الی ۲۰
☎️تلفن:
۰۵۱۳۶۶۲۵۰۶۱
۰۹۱۵۱۱۰۳۱۹۳
آدرس: مشهد، قاسم آباد، چهارراه مخابرات، شریعتی ۲۲،پلاک ۱۸