دکتر سمیه اعلمی

بابلسر

اطلاعات پزشک

دکتر سمیه اعلمی

متخصص اعصاب و روان
عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

تلفن:
۰۱۱-۳۵۳۳۱۹۲۹
آدرس: بابلسر ،میدان بسیج ،خیابان امام خمینی ،امام خمینی ۳ ،ساختمان خورشید ،طبقه همکف