دکتر سیده بهاره حسینی محور

کرج

اطلاعات پزشک

دکتر سیده بهاره حسینی محور
جراح- دندانپزشک
متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت دارای بورد تخصصی
عضو هیئت علمی دانشگاه
آدرس: کرج، چهارراه طالقانی، جنب برج طالقانی کنارگذر پل، به سمت میدان شهدا، ساختمان پزشکان ایرانیان ۳،طبقه اول
تلفن:
۰۲۶-۳۲۲۶۳۵۷۳
۰۹۳۹۷۷۶۷۹۰۳