ویژه

دکتر سید کاظم شکوری

تبریز

اطلاعات پزشک

دکتر سید کاظم شکوری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

( نظام پزشکی ۶۴۴۵۹)

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
استاد دانشگاه
درمان بیماریهای مفاصل
استخوان
عضلات
دیسک
ستون فقرات و اعصاب محیطی

فیزیگو
مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی گلباد

آدرس: خیابان آزادی- خیابان گلباد -برج پزشکان گلباد -طبقه دوم

تلفن:
۰۴۱-۳۳۳۷۳۱۲۴