ویژه

دکتر فاطمه روناسی

تبریز

اطلاعات پزشک

دکتر فاطمه روناسی

متخصص کودکان ،نوزادان و نوجوانان
پایش رشد و تکامل ،تغذیه ،آسم و آلرژی

محدوده سنی صفر تا هیجده سال

ویزیت همه روزه بعد از ظهر به غیر از عصر پنجشنبه

آدرس: شهر جدید سهند،فاز ۲ ،مجتمع پزشکی سهند ،طبقه اول ،واحد ۳

تلفن:
۰۴۱۳۳۴۴۱۸۰۰