ویژه

دکتر فاطمه مرتضوی

ساری

اطلاعات پزشک

ارزیابی شنوایی
تجویز سمعک
ادیولوژیست: دکتر فاطمه مرتضوی
اینستاگرام:
samake_sari
تلفن:
۰۹۳۷۹۷۷۴۳۶۶
آدرس: ساری خیابان قارن مجتمع قو طبقه همکف چپ دکتر فاطمه مرتضوی