ویژه

دکتر فاطمه مرتضوی

ساری

اطلاعات پزشک

ارزیابی شنوایی
تجویز سمعک
ادیولوژیست: دکتر فاطمه مرتضوی
اینستاگرام:
samake_sari
تلفن:
۰۹۳۷۹۷۷۴۳۶۶
آدرس: ساری، خیابان قارن، روبروی بانک ملت، ساختمان شهناسی، طبقه همکف