ویژه

دکتر فاطمه کرمانی

مشهد

اطلاعات پزشک

دکتر فاطمه کرمانی

متخصص دندانپزشکی کودکان

شماره نظام ۱۴۷۹۴۶
آدرس: مشهد، بین سجاد ۲و۴، پلاک۵۸(ساختمان۵۸)، طبقه چهارم

شماره مطب:

۰۵۱۳۷۶۷۵۱۴۳

۰۹۳۶۴۲۵۵۱۲۰