ویژه

دکتر فریبرز پویان

مشهد

اطلاعات پزشک

دکتر فریبرز پویان

روان پزشک
متخصص اعصاب و روان

آدرس:مشهد.خیابان احمد آباد.خیابان محتشمی.ساختمان سینوهه

تلفن:
۰۵۱۳۸۴۴۳۹۰۹