ویژه

دکتر فیروز فدوی 

نور

اطلاعات پزشک

دکتر فیروز فدوی

جراح-دندانپزشک

آدرس:

نور.خیابان امام.ساختمان کسری.طبقه دوم واحد ۸
تلفن تماس :

۰۱۱۴۴۵۱۱۳۱۰