ویژه

دکتر محمد حسین عطایی

تهران

اطلاعات پزشک

دکتر محمد حسین عطایی
فلوشیپ فوق تخصصی کنترل درد
عضو انجمن بین المللی مطالعات درد
ش. ن: ۵۴۸۱۵
کنترل دردهای نوروپاتیک و مزمن
(تنگی کانال نخاعی، دیسکوپاتی، آرتروز، دردهای سرطانی)
آدرس۱: پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم روبروی باشگاه بانک مرکزی ساختمان سینا پلاک ۱۰۴ واحد ۹
☎️تلفن:
۰۲۱۲۲۸۸۲۶۵۵
۰۹۱۰۶۶۱۶۰۱۶

آدرس۲: بیمارستان بهمن _ایران زمین شمالی
☎️تلفن:
۰۲۱۸۸۵۷۵۹۰۱