ویژه

دکتر محمدرضا صوفیوند

کرمانشاه

اطلاعات پزشک

دکتر محمد رضا صوفیوند

جراح دهان و دندان

ش. ن. پ۳۴۰۳۹

دارای بورد خارج از کشور

و عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا

✔️جراحی✔️زیبایی✔️ایمپلنت

ساخت پروتزهای ثابت و متحرک

آدرس:

کرمانشاه چهارراه راه مدرس روبروی پلیس +۱۰

☎️تلفن:

۰۸۳۳۷۲۷۰۱۷۵
۰۸۳۳۷۲۲۶۰۴۸
۰۹۰۲۲۳۱۱۲۳۹
۰۹۱۸۱۳۱۱۲۳۹