ویژه

دکتر محمد زاهدنیا

تبریز

اطلاعات پزشک

دکتر محمد زاهدنیا

نظام پزشکی :۸۷۹۱۲
طب ایرانی، ناباروری
ناتوانی جنسی ،چاقی و لاغری

آدرس :تبریز-خیابان پاستور قدیم- اول خیابان ضیاءآذر- ساختمان سینا -طبقه ۳

اینستاگرام :
Dr.tim.tabriz

تلفن:
۰۴۱-۳۵۴۰۵۱۵۶
۰۴۱-۳۴۷۹۲۲۸۳
۰۴۱-۳۴۷۶۹۸۸۴
۰۹۱۴۸۴۵۲۷۵۱