ویژه

دکتر محمد مهدی دادفر 

تهران

اطلاعات پزشک

دکتر محمد مهدی دادفر

متخص طب اورژانس

شماره نظام پزشکی:۱۳۹۶۱۴

آدرس:پیروزی، سه راه سلیمانیه، بیمارستان فجر

☎️تلفن:

۰۲۱-۳۸۲۴۴۴۱۵