ویژه

دکتر محمد کاظم جواهری

کرج

اطلاعات پزشک

دکتر محمد کاظم جواهری

روانشناس بالینی

روانکاو

خانواده درمانگر

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ۶۵۰۹

آدرس: کرج ،میدان شهدا،انتهای خیابان بهار ، روبروی پارک شرافت ،نب کوچه نیک دهقان،پلاک ۹۰

تلفن:

۰۲۶۳۲۲۶۵۵۲۸

۰۹۱۲۵۶۹۶۰۹۲

۰۹۱۹۶۴۴۱۵۶۲

اینستاگرام:

Dr.mohammadkazem-javaheri