دکتر محمد کلانتری

گرگان

اطلاعات پزشک

دکتر محمد کلانتری

جراح و متخصص
ارتوپدی وشکسته بندی
بیماریهای فلج اطفال ،مادر زادی استخوان ،دیسک ،جراحی آرتروسکوپی زانو

شماره نظام پزشکی :۱۸۳۵۶

آدرس: گرگان ،خیابان ولی عصر ،مقابل کلینیک دکتر موسوی ،کلینیک ارتوپدی

تلفن:

۳۲۳۲۱۵۵۷