ویژه

دکتر مصطفی اسدیان

رشت

اطلاعات پزشک

دکتر مصطفی اسدیان تخصص قلب و عروق
اکوکاردیوگرافی,آنژیوگرافی,تست ورزش
هولتر ریتم,هولتر فشارخون
آدرس: رشت.صابرین.گلباغ نماز.ساختمان آتیه.طبقه۴.بیمارستان پارس
تلفن تماس :
۰۱۳۳۲۱۳۳۸۰۰
شماره همراه :
۰۹۹۱۴۴۰۳۶۸۳