ویژه

مرکز پزشکی هسته ای پویا

شیراز

اطلاعات پزشک

مرکز پزشکی هسته ای پویا
مسئول فنی دکتر مطهره معتضدیان
لطفا ثبت نام به اسم
متخصص پزشکی هسته ای
آدرس : شیراز،خیابان اردیبهشت،جنب بیمارستان شفا،ساختمان شفا،طبقه همکف 
شماره تماس :
۰۷۱۳۲۳۳۳۴۳۵