ویژه

دکتر مهدی حمزه

ملارد

اطلاعات پزشک

دکتر مهدی حمزه

نظام پزشکی:۱۰۹۵۱۴

عصب کشی-ترمیم زیبایی-خط لبخند

تلفن:

۰۲۱-۶۵۴۱۲۷۷۲

۰۹۱۲-۰۸۲۳۰۹۴

آدرس:ملارد بلوار رسول اکرم ،جنب داروخانه دکتر ایمانی