ویژه

دکتر نجف شاطری

مهاباد

اطلاعات پزشک

دکتر نجف شاطری

جراح و متخصص
گوش ،گلو ،بینی، سر و گردن ،پلاستیک
زیبایی بینی و چهره

آدرس :مهاباد، چهار راه آزادی، ساختمان پزشکان

 

تلفن:

۰۴۴۴۲۲۲۳۱۱۱

۰۴۴۴۲۲۳۰۹۴۴