دکتر نفیسه رهنمای حیاتی

تبریز

اطلاعات پزشک

دکتر نفیسه رهنمای حیاتی

متخصص تغذیه
شماره نظام پزشکی :ت ۲۰۳۱
عضو انجمن تغذیه ایران

آدرس:

تبریز،خیابان آزادی ،روبروی گلگشت ،جنب پمپ بنزین مارلان، ساختمان بهاران ،طبقه ۴ ،واحد ۲

از ساعت ۳ الی ۸ شب

تلفن:
۰۹۳۹۳۹۶۰۲۴۸