دکتر هدی جعفری مدرک

همدان

اطلاعات پزشک

دکتر هدی جعفری مدرک

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
نوار عصب و عضله

آدرس:خیابان بوعلی پایین ،روبروی پاساژ شهر آرا ،ساختمان ایران زمین ،طبقه همکف

تلفن:
۰۸۱-۳۲۵۳۴۱۸۲
۰۹۳۸۳۱۳۲۱۲۸

اینستاگرام
dr.hoda_jafari_modrek