ویژه

دکتر کامل جلالی

مشهد

اطلاعات پزشک

دکتر کامل جلالی
متخصص جراحی فک و صورت
زیبایی بینی و صورت و پلک
عضو انجمن جراحان فک و صورت آمریکا
بورد تخصصی
ن.پ۹۰۶۱۷
آدرس: مشهد/ خیابان احمدآباد /خیابان عارف ۴ /ساختمان ابن سینا/ طبقه سوم
تلفن:
۰۵۱۳۸۴۷۶۹۲۲
۰۹۳۵۴۱۱۳۹۴۴