ویژه

سمعک ماهان

اصفهان

اطلاعات پزشک

سمعک ماهان
ارزیابی تخصصی شنوایی تمامی سنین
مشاوره ناراحتی های تعادلی و وزوز
مشاوره ،تجویز و تنظیم سمعک های دیجیتال هوشمند و نامرئی
تعمیر انواع سمعک داخل گوشی و پشت گوشی
ساخت قالب های ضد صوت و ضد آب
آدرس: خیابان بزرگمهر، ابتدای هشت بهشت غربی، جنب داروخانه دکتر مومنی، ساختمان پزشکی فدک، واحد ۱۰۳
تلفن:
۰۳۱۳۲۶۸۳۳۶۸
۰۳۱۳۲۶۸۳۳۶۹
۰۹۱۳۷۰۰۷۵۰۳
*۶۶۵۵*۱*۷۸۹#
وبسایت:
Www.Mahansamak.ir
ایمیل:
mahansamakisfahan