سهراب کرمی

شیراز

اطلاعات پزشک

سهراب کرمی

جراح- دندانپزشک

نظام پزشکی:۳۹۸۱۴

آدرس: شهر صدرا ،بلوار مولانا ،نبش مولانا ۴ ، روبروی نظام مهندسی، ساختمان پارسیان طبقه اول

تلفن:
۳۶۴۳۵۱۵۶