ویژه

فاطمه جباری اقدم

تبریز

اطلاعات پزشک

فاطمه جباری اقدم

زنان، زایمان، تنظیم خانواده

آدرس :خیابان آذربایجان، نبش چهارراه بهار ،ساختمان نسترن، طبقه ۴

تلفن:
۳۲۸۴۷۷۰۵
۰۹۱۴۳۰۱۸۰۹۶