ویژه

فیزیوتراپیست زهرا خدابخشی

قم

اطلاعات پزشک

فیزیوتراپیست زهرا خدابخشی

نظام پزشکی:ف _۴۶۱۹
کلینیک فیزیوتراپی
مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات ویژه بانوان و کودکان

فیزیوتراپی تخصصی اختلالات کف لگن، لیزرتراپی، طب سوزنی، ماساژدرمانی، حرکات اصلاحی و…

آدرس :قم ، بلوار امین، نبش کوچه ۲۱

اینستاگرام:
mahya.pt.clinic

وبسایت:

mahyaphysiotherapyclinic.com

تلفن:

۰۲۵۳۲۹۱۱۴۰۰