ویژه

مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک مهرگان

کرج

اطلاعات پزشک

مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک مهرگان

ارزیابی تخصصی سیستم شنوایی و تعادل توسط ادیولوژیست:

آقای آرش کریمی

عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران

تجویز انواع سمعک های دیجیتال -هوشمند- نامرئی و پشت گوشی

سنجش شنوایی :اطفال -بزرگسالان- سالمندان

درمان و مشاوره برای وزوز گوش

ارزیابی عملکرد لوله استاش

شنوایی سنجی مهرگان

تلفن تماس :
۰۲۶۳۲۲۶۵۶۶۷
شماره همراه :
۰۹۱۲۹۳۲۹۴۵۴
آدرس : کرج چهارراه طالقانی جنب پست مرکزی ساختمان پزشکان وزرا طبقه ۷ واحد ۷۰۳