ویژه

مریم بامداد

تهران

اطلاعات پزشک

صدرا

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی عمومی

مدیر و مسئول فنی :مریم بامداد

آدرس: خیابان مطهری- روبروی خیابان لارستان- ساختمان پزشکان ۳۲۵ -طبقه دوم

تلفن:
۰۲۱۸۸۷۱۷۲۰۸
۰۹۰۳۴۲۷۲۳۷۱

ایمیل:
sadraclinic98@gmail.com

وبسایت:
www.sadramind.ir

اینستاگرام:
sadramind