ویژه

مریم سبکتکین

اصفهان

اطلاعات پزشک

مریم سبکتکین
فوق لیسانس تغذیه و رژیم درمانی

آدرس:
زرین شهر ،خیابان باهنر ،جنب داروخانه دکتر پورمشهدی ،ابتداپی کوچه خواجه نصیر
تلفن:
۰۳۱۵۲۲۷۴۸۱۸
۰۹۱۳۶۴۳۸۷۱۷
وبسایت:
Www.saboktakinclinic.ir