معصومه مددی

کرج

اطلاعات پزشک

معصومه مددی
روانشناس

زوج درمانگر، سکستراپیست، پیش از ازدواج، خیانت، افسردگی، مشکلات خواب، وسواس های فکری، مهارت های ارتباط اجتماعی ویژه نوجوانان، مشکلات رفتاری، بحران های قبل و بعد از طلاق، دوره جدایی وسوگ

خدمات:

مشاوره فردی شامل درمان اختلالات:
– افسردگی
– اضطرابی
– وسواسی
زوج درمانی
تکنیک های ذهن آگاهی (mindfulness)
تنفس های دیافراگمی
آموزش روانشناس مبتدی با رویکردهای جدید روانشناسی

گذراندن دوره ها و کارگاه های:
– مشاوره پیش از ازدواج و طلاق
– مهارت های زندگی
– رفتار درمانی جهت کاهش تنش
– مصاحبه بالینی
– تست های MMPI ,NEO ,MILON و وکسلر
– مربیگری مهارت های حل مسئله، ارتباط مؤثر و ارتباط اجتماعی
– تشخیص و درمان اختلالات جنسی
– درمان DBT در اختلال شخصیت مرزی
– درمان CBT در اختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس
– تشخیص و درمان اختلالات خواب
– زوج درمانی

-آموزش روانشناس مبتدی با رویکردهای جدید روانشناسی

عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
کارشناس روانشناسی عمومی

آدرس : کرج – چهارراه مصباح – روبروی خیابان مصباح – ساختمان پزشکان مهر – طبقه ۱ – کلینیک روانشناسی معنا
تلفن:
۰۲۶۳۲۲۷۹۸۶۲
۰۹۱۲۶۰۹۹۲۷۲