ویژه

نسرین ناظر

تبریز

اطلاعات پزشک

نسرین ناظر

کارشناس رسمی دادگستری
مشاور تغذیه و رژیم درمانی

تلفن:
۰۴۱-۵۵۵۲۰۸۴

۰۹۱۴۳۰۱۹۵۱۲

آدرس:تبریز -ارتش جنوبی -روبروی کلینیک تخصصی بهبود- مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی