ویژه

پروفسور سید ضیاء الله حقی

مشهد

اطلاعات پزشک

 

پروفسور سید ضیاء الله حقی
فوق تخصص جراحی قفسه سینه
فوق تخصص جراحی قفسه سینه(توراکس)
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
فلوی جراحی توراکس از فرانسه و کانادا
ساعت کاری: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۶الی۱۸
وب سایت:
professorhaghi
تلفن:
۰۵۱۳۸۴۳۶۸۶۵
موبایل:
۰۹۱۵۱۱۶۳۸۶۷
آدرس: مشهد – مشهد, کوی دکترا ابن سینا ۱۶, ساختمان ۲۰۷

۱