ویژه

کاردرمانگر مریم فردی

اردبیل

اطلاعات پزشک

کاردرمانی مهر
کاردرمانگر: مریم فردی
شماره نظام پزشکی: ک-د ۲۱۶۵
آدرس: مشکین شهر، خیابان۲۲ بهمن، کوچه مدرس
تلفن:
۰۹۰۲۵۱۷۹۵۲۳